โรงเรียนวุฒินันท์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ Covid-19 ภายในบริเวณโรงเรียน
Top