เทศบาลมาบตาพุดเข้าฉีดพ่นยากันยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก

ขอขอบคุณ เทศบาลมาบตาพุด เข้าฉีดพ่นยากันยุง ป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้ทางโรงเรียน

Top