อบรมมอบความรู้ปรับเปลี่ยนความคิดและมุมมอง

ร.ร.วุฒินันท์ ขอขอบพระคุณ ท่านวิทยากร อ.ภาณพ ศิริ ณ สาร ที่มา อบรมมอบความรู้ปรับเปลี่ยนความคิดและมุมมอง ของ น.ร ชั้น ป.4-6 ใน เรื่อง "พลิกชีวิต พาน้องกลับบ้าน"

Top