กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

ทางโรงเรียนวุฒินันท์ได้นำเทียนไปถวายแก่วัดโสภณ เนื่องในวันเข้าพรรษา

Top