กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

ทางโรงเรียนวุฒินันท์ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา2567 โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและอันตรายจากการสูบบุหรี่ และยังจัดการเดินรณรงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากบุหรี่ บริเวณชุมชนวัดโสภณอีกด้วย

Top