ข้อมูลบุคลากร
นางวรรักษ์ ทรัพย์ไพบูลย์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวุฒินันท์
ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวุฒินันท์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ถึงปัจจุบัน
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
สาขาการบริหารการศึกษา
นางวราภรณ์ ประทีปชัชวาล
ตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาต
ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2537 ถึงปัจจุบัน
การศึกษา
ปริญญาตรี
วุฒิการศึกษา
สาขาการบริหารการศึกษา
นายวุฒินันท์ สามิภักดิ์
ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงเรียน
ตำแหน่ง ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียน ตั่งแต่ปี พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน
การศึกษา
ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา
-
Top